(Ro)

UPDATE ON THE 29TH July 2022

Anunț de clasare si inventariere a patrimoniului!
Dragi prieteni, colegi si toti cei care ne urmaresc,
Avem placerea sa va anuntam ca in urma eforturilor Asociatiei BACU, prin cercetarea si programul “Socialist Modernism (1955-1991)”, impreuna cu colegii de la ICOMOS Moldova, ICOMOS ISC20C, ieri in data de 29 Iulie 2022 la ședința CNMI(Consiliului Național al Monumentelor Istorice) al Ministerului Culturii al Republicii Moldova, a fost votată unanim clasare si includerea in Registrul Monumentelor Istorice, cladirea Hotelului NAtional din Chișinău edificata in 1974. Autor proiect arh. A. Gorbuntsov and V. Shalaginov. Mentionam ca dosarul de clasare pentru Hotelul National este al doilea finalizat pozitiv de Asociatia Obsteascsa Biroul pentru Arta si Cercetare Urbana (BACU) si a fost elaborat si depus inca din 2016 si sustinut in sedinta de ieri de membrii Ministerului Culturii. In urmatoarele saptamani se asteapta semnarea ordinului de clasare si includere in registrul monumntelor istorice de Ministrul Ministerului Culturii al Republicii Moldova.
In curand mai multe detalii despre derularea procedurii dar si cu alte obiective in proces de clasare!

Update on the 11th October 2021 Advocacy Alert, Hotel National, Chisinau, Moldova. ISC20c support letter to stop the demolition of the Hotel National

Chisinau, Republica Moldova

BACU (Birou pentru Arta si Cercetare Urbana)

 

 

 

 To: The Republic of Moldova Minister of Education, Culture and Research

Ms. Lilia Pogolșa

  The Mayor of Chisinau

Mr. Ion Ceban

 

Chisinau, June 28th, 2021

 

Open letter to stop the demolition of National Hotel (former Intourist)

 
The Bureau for Art and Urban Research (BACU) Community Association takes a stand against the demolition of the National Hotel (former Intourist), which is tantamount to the destruction of an exceptionally valuable building. The structure is part of the BACU Association inventory, among the 40 endangered post-war architectural landmarks in the Republic of Moldova (see below):
 
Demolishing the National Hotel and replacing it with a new building, as requested by the owners, would also irreversibly disfigure the United Nations Square in terms of urban planning, changing its typical post-war character. We ask for the National Hotel to be restored according to the original 1969 plan, using the same authentic finishings, as well as the restaurant and the fountains in front of it.
 
The new investment planned by the owner is not suitable for the urban configuration of the United Natiions Square and is not supported by specialists or the civil society. We are addressing you the urgent request to annul the project that replaces the National Hotel with a new building and to prevent the loss of a valuable monument. At the same time, we ask for the urgent classification of the National Hotel, as requested, both by the Ministry of Culture and by the City Hall, who should include it in the local and national Registry of Historic Monuments. 
Ministry of Culture Request files: 2019 / пr. 812 din 18.01.20l9
Ministry of Culture Request files: 2020 / nr. 2657 diп 24.02.2020
City Hall Request files: 2020 /nr. 06-111/3950 din 30.06.2020
The National Hotel in the United Nations Square in Chișinău is a landmark of our modern architecture after WWII and an excellent example of metropolitan architecture. The planning group, led by architects A. Gorbuntsov and V. Shalaginov and engineers Y. Skrinski, V. Ivenko and T. Derkacenko build it in 1974 in a proeminent and historically meaningful location: the centre of the capital city. The 15-floor hotel was among the most representative in Chișinău, host to the most lavish parties for tourists and official foreign guests. The upper floors accommodated 580 guests and the lower floors were reserved for services. A gallery led to the restaurants, sitting 470, to the ball room and to the bar. The interiors were decorated with metal ornaments and with stone and wood sculptures.
Until 1992, the hotel was part of the Soviet Intourist hotel network and until 2006 it was state-owned. Privatized, it ended in a advanced state of decay. The tower has been ready for demolition since 2013, stripped to the concrete carcass. Since 2016, it has been a candidate for classification with the Ministry of Culture in the Republic of Moldova (proposed by BACU) and since 2020 with the Chișinău City Hall.
The well-balanced building planned by architect Gorbuntsov brought a significant contribution to the Moldovan urban architecture, using a clear and moderate stylistical language, and even marked a turning point for the post-war architectural models of the republic. While it integrated inter-war structural and spatial characteristics, the building  requires the net spatial perception of a vertical element – the accomodation wing – and a horizontal one – the common areas and service wing. The exterior style is enhanced by precast concrete elements interpreted in a modernist technique.
With its precast panel facades and its imposing repetitive exterior, that still manages to remain transparent thanks to the many windows, the building is important not just for its looks. The interior has sevel levels designed with different functional areas, a welcoming access and spacious stairs, suitable for the hotel function. The architects have managed to create one of the most significant hotels in the SSRM: funtional, transparent, tectonically light. It remains to this day a necessary reminder, and not only for the citizens of Chișinău.
Given its historical importance, its visible urban position and artistic value, we insist that and effort should be made to include this building in the Registry of Historic Monuments, at both local and national level, to preserve it and restore it accordingly.
We are asking you, Mr. Minister, and other concerned parties, to fight the imminent loss of such an important national monument.

Chairman

Arch. Dumitru RUSU

BACU (Bureau for Art and Urban Research)

To be informed:

 

(Romanian)

 

BACU ( Birou pentru Artă și Cercetare Urbană)

 

 

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Domnei Lilia Pogolșa

Primarului Capitalei

Domnului Ion Ceban

 

Chișinău, 28 Iunie, 2021

Scrisoare deschisă pentru oprirea lucrărilor de desființare a clădirii Hotelului Național (fost Intourist), și soluționarea dosarului de clasare din 2016-2019.

 

 
Asociația Obșstească Biroul pentru Artă și Cercetare Urbană se pronunță hotărât împotriva lucrărilor de desființare a clădirii Hotelului Național (fost Intourist), echivalentă cu distrugerea clădirii cu o valoare arhitecturala excepțională. Clădirea se află în inventarul Asociației BACU, printre cele 40 de clădiri valoroase ale arhitecturii postbelice a Republicii Moldova aflate în pericol. (după cum se vede  aici):
Demolarea Hotelului Național și înlocuirea sa cu o altă construcție, așa cum a fost solicitată de actualii proprietari, vor desfigura irecuperabil Piața Națiunilor Unite din punct de vedere urbanistic, schimbându-i caracterul autentic specific arhitecturii și planificării urbane postebelice a Republicii Moldova. Solicităm demararea proiectului de restaurare a Hotelului Național conform proiectului inițial din 1969, cu păstrarea finisajelor autentice inițiale și restaurarea restaurantului și a fantânii arteziene din fața accesului. Investiția nouă solicitată de proprietar nu este oportună pentru configurația urbană a Pieței Națiunilor Unite și nu coincide cu părerea profesioniștilor în domeniu și a membrilor societății civile. Ne adresăm dvs., cu cererea urgentă de a anula proiectul de inlocuire a Hotelului Național cu o altă clădire și astfel de a preveni pierderea unui monument valoros. Totodată solicităm soluționarea in regim de urgență a cererilor de clasare și includere în Registrul Monumentelor Istorice Naționale și Locale a Hotelului Național, atat prin Ministerul Culturii cât și prin Primăria Capitalei.
Dosar MC 2019 / пr. 812 din 18.01.20l9
Dosar MC 2020 / nr. 2657 diп 24.02.2020
Dosar PC 2020 /nr. 06-111/3950 din 30.06.2020

Clădirea Hotelului Național din Piața Națiunilor Unite este una dintre lucrările cheie ale arhitecturii noastre moderne de după cel de-al Doilea Război Mondial și un excelent exemplu de arhitectură metropolitană. Colectivul de arhitecți condus de A. Gorbunțov, V. Șalaghinov și inginerii Y. Skrinski, V. Ivenko, T. Derkacenko au ridicat-o în anul 1974 într-o locație proeminentă și semnificativă din punct de vedere istoric: în centrul Chișinăului. Hotelul de 15 etaje a fost printre cele mai reprezentative din Chișinău, gazda celor mai fastuoase petreceri destinate turiștilor și oficialilor din străinatate. Etajele superioare, destinate cazării, puteau găzdui 580 de persoane, iar servicile erau dispuse la nivelurile inferioare. Printr-o galerie se ajungea la restaurante (470 de locuri), la sala de banchete și la bar. Interioarele erau decorate cu ornamente metalice și cu sculpturi în lemn și piatră.

Hotelul a făcut parte până în 1992 din rețeaua hotelieră sovietică Intourist, iar până în 2006 din patrimoniul statului, după care a fost privatizat. Acum se află în stare avansată de degradare, volumul înalt fiind pregătit pentru demolare încă din 2013 și demontat până la carcasa de beton. Din 2016-19 se află pe lista de obiective propuse de B.A.C.U. pentru clasare Ministerului Culturii din Republica Moldova, iar din 2020 pentru clasare la Primăria Chișinăului.

Clădirea echilibrată în formă și proporții a arhitectului Gorbunțov a adus o contribuție semnificativă la arhitectura urbană a Moldovei, într-un limbaj istoric clar și moderat, și chiar a marcat punctul de cotitură al modelelor arhitecturale postbelice din republică. Integrând caracteristicile structurale și spațiale ale perioadei interbelice, edificiul este dedicat percepției spațiale a unei clădiri tip lamă și a unui corp pavilionar/restaurant ce au fost concepute pe două direcții, una verticală, a cazării, și alta orizontală, a spațiilor comune și a serviciilor. Plastica exterioară este accentuată de utilizarea unor elemente prefabricate din beton armat interpretate într-o tehnică modernistă.

Cu fațadele din panouri prefabricate cu exteriorul repetitiv, extrem de impunător, dar și transparent prin golurile ferestrelor, clădirea are o importanță arhitecturală deosebită dincolo de aspectul urban. Interiorul are 15 nivele, cu zone funcționale proiectate diferit, acces primitor și scări spațioase, în conformitate cu funcția hotelieră situată central. Arhitecții reușiseră să construiască una dintre cele mai semnificative clădiri hotel din RSSM: funcțională, transparentă, cu o mare ușurință tectonică. Este o mărturie indispensabilă, și nu doar pentru locuitorii din Chișinău.

 

Având în vedere importanța istorică, poziția urbană expusă și valoarea artistică a clădirii, susținem cu insistență toate eforturile pentru soluționarea demersului de clasare și includerea sa în Registrul Monumentelor Istorice de ordin local si național, conservarea și restaurtarea sa corectă. Vă rugăm, domnule ministru, domnule primar ca împreună cu toți factorii responsabili, să vă opuneți pierderii iminente a unui monument național important. 

 

Cu stimă,

 

Președinte

arh. Dumitru RUSU

BACU (Birou pentru Arta si Cercetare Urbană)

To be informed:
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt