bacu.ro

ro.

Birou pentru artă şi cercetare urbană (B.A.C.U.) – este o organizaţie  axata pe activitati in domeniul conservarii si reabilitarii contextului urban si cultural. Pe langa acest obiectiv BACU va sustine si promova cultura si arta contemporana in sensul crearii unor platforme alternative si simbioza intre practicile artei contemporane si activismul urban si social.
Strategia Asociatiei B.A.C.U. este conservarea patrimoniu urban si cultural dar  și va intreprinde eforturi pentru investigarea si cercetarea contextului urban si cultural, va organiza seminare, conferinte, expozitii, alte evenimente publice si ca rezultat al acestor activitati va edita publicatii. Unul dintre directiile principale de activitate ale B.A.C.U.  este protejarea, reabilitarea si conservarea patrimoniului construit din perioada socialista, respectiv monitorizarea activităţii de mentinere, protejare, conservare a patrimoniului arhitectural din Europa Centrala (Serbia, Croatia, Polonia, Republica Cheha, etc.) si de Est (Ukraina, Moldova, Romania, etc.). De asemenea B.A.C.U. va intreprinde eforturi in vederea listarii si protejarii unor ansambluri arhitecturale, cladirilor si a altor obiective atat pe plan local cat si international.

eng.

Birou pentru Artă şi Cercetare Urbană (B.A.C.U.) is an organization that focuses on the conservation and rehabilitation of the urban and cultural landscape. We concentrate on  the  protection, rehabilitation, and conservation of the built heritage of the socialist period, by constantly monitoring the maintenance, protection and conservation of the architectural patrimony of Central Europe (Germany, Poland, Hungary, The Czech Republic, etc.) and Eastern Europe (Ukraine, Republic of Moldova, Romania, Bulgaria, Yugoslavia, etc..). Besides these activities, B.A.C.U. would strive to include in its database also various other architectural complexes throughout the world, for their study, monitoring and protection.

Apart from preserving the urban context, B.A.C.U aims to support and promote contemporary art and culture by creating alternative platforms and a symbiosis between contemporary art practices and urban activism.

That is why I divided the equation above https://writemyessay4me.org/ by the vision’

.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt