București, România

BACU (Birou pentru Arta si Cercetare Urbana)

 

 

 

 To: The Romanian Minister of Culture

Mr. Bogdan Gheorghiu

  The Mayor of Bucharest

Mr. Nicușor Dan

  The Mayor of District 2

  Mr. Radu Nicolae Mihaiu

 

 

Bucharest, February 2nd, 2021

Open Letter

To stop the inadequate rehabilitation of the former I.P.C.T.
(Design Institute  for Standardized Buildings)

 

The Bureau for Art and Urban Research (BACU) emphatically opposes the inadequate reconstruction of the I.P.C.T. building (the Design Institute for Standardized Buildings), which is tantamount to destroying this monument. The building is part of the BACU Association inventory of 100 most valuable post-war Romanian buildings at risk (as seen here: https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2019/02/09/institutul-de-proiectari-tip-bucuresti-azi-i-p-c-t/)

 

The changes to the façade, as required by the current owners, are bound to irreversibly destroy the building, changing its genuine modernist character, typical for Romanian post-war architecture. For the functional conversion desired by the owners, we ask for a review of the rehabilitation blueprints, preserving the apparent concrete on all the façades, the main access stair and the canopy. The changes required by the owner are not opportune for the conversion of the building and disagree with the opinion of experts and civil society stakeholders. We are asking you to urgently reassess the I.P.C.T. rehabilitation project and to prevent the loss of a valuable monument.

The I.P.C.T. building on 21 Tudor Arghezi Street is one of the key instances of post-WWII modernism and an excellent example of metropolitan architecture. It was designed by a team led by Leon Garcia and built in1966 in a proeminent and historically significant location: the city center.

Garcia’s well-balanced building was a major contribution to Romanian top urban architecture, using a clear and moderate historical language and actually marking a turning point for architectural models in post-war Romania.

Integrating the structural and geometrical signature of the inter-war period, the building is themed around the spatial perception of the cube. The façades are made of precast concrete panels, with the apparent concrete on the outer sides giving the building an impressing air and the predominant windows making it transparent. The interior, on seven floors, has the different functional areas designed in different ways. The acces is welcoming and the stairs are spacious, as befits the function of central administrative building. The architects had managed to create one of the most meaningful administrative buildings in Romania: highly functional, transparent, light in terms of tectonics – which makes it an indespensable heritage for the people of Bucharest and not only.

The changes that are being made now are bound to desfigure the building, ignoring the original design and the history of socialist modernism.

Given its historical importance, its visibility in the urban context and its artistic value, we hereby emphatically support any effort to preserve and chose a correct conversion of this building. We are asking you, Mr. Minister, Mayors, to work with all those in charge and prevent the iminent destruction of a monument that is meaningful at national level.

And in order to prevent future situations like the one noted above, we are bringing to your attention a list of Romanian post-war buildings and art objects that are in a dire state of decay or are undergoing inadequate restoration.

 

Neon Restaurant, Eforie Nord

– advanced state of decay

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurantul-neon/

Casino Restaurant, Mangalia

– parasitic extensions

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurant-cazino/

 

Ulmul Restaurant, București

– advanced state of decay

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurant-ulmul-azi-spalatorie-auto/

 

Mercur Commercial Center, Cluj Napoca

– parasitic extensions

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/complexul-comercial-mercur/

 

Flamura Cinema, București

– advanced state of decay

https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/cinema-flamura-bucuresti/

 

Giulești Cinema, București

– advanced state of decay

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/cinema-giulesti-bucuresti/

The Mathematics Institute, București

– concrete relief art panel vandalized

https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/institutul-de-matematica-simion-stoilow-academia-romana/

 

Vitan Clinic, București

– advanced state of decay

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/policlinica-vitan/

– mosaic panel covered by interior partitions 1

http://socmonumentalart.com/item/mozaic-decorativ-pe-peretele-salii-de-asteptare-a-serviciilor-de-balneofizioterapie-si-radiologie-policlinica-vitan/

– mosaic panel covered by interior partitions 2

http://socmonumentalart.com/item/panoul-decorativ-de-mozaic-in-holul-principal-al-policlinicii-vitan/

 

Mărășesti Thermal Plant 9-10, București

– inadequate rehabilitation

– parasitic extensions

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/04/centrala-termica-marasesti-9-10/

 

The tower of the former Grivița Roșie chemical equipment plant

– advanced state of decay

 

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/04/intreprinderea-de-utilaj-chimic-grivita-rosie/

 

Respectfully yours,

 

 

Chairman

Arch. Dumitru RUSU

BACU (Bureau for Art and Urban Research)

To be informed:

 

(Romanian)

 

BACU ( Birou pentru Artă și Cercetare Urbană)

 

 

 

 

  Ministrului Culturii al României

Domnului Bogdan Gheorghiu

  Primarului Capitalei

  Domnului Nicușor Dan

  Primarului Sectorului 2

  Domnului Radu Nicolae Mihaiu

 

 

București, 2 Febriarie, 2021

Scrisoare deschisă pentru oprirea lucrărilor de reconstrucție inadecvată a fostei clădiri I.P.C.T. (Institutul de Proiectare pentru Construcții Tipizate)

 

Asociația Birou pentru Artă și Cercetare Urbană se pronunță hotărât împotriva reconstrucției neadecvate a clădirii I.P.C.T. (Institutul de Proiectare pentru Construcții Tipizate), echivalentă cu distrugerea clădirii cu o valoare arhitecturala excepțională. Clădirea se află în inventarul Asociației BACU, printre cele 100 de clădiri valoroase ale arhitecturii postbelice românești aflate în pericol. (după cum se vede  aici: https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2019/02/09/institutul-de-proiectari-tip-bucuresti-azi-i-p-c-t/)

 

Modificările fațadelor, așa cum au fost solicitate de actualii proprietari, vor distruge irecuperabil clădirea, schimbându-i caracterul autentic modernist, specific arhitecturii postebelice românești. Pentru conversia dorită de actualii proprietari, solicitam refacerea proiectului de reabilitare cu păstrarea texturii betonului aparent pe toate fațadele, păstrarea scării principale de acces și a copertinei. Modificările solicitate de proprietar nu sunt oportune pentru conversia clădirii și nu coincid cu părerea profesioniștilor în domeniu și a membrilor societății civile. Ne adresăm dvs., cu cererea urgentă de a reanaliza proiectul de reabilitare a I.P.C.T. și de a preveni pierderea unui monument valoros.

Clădirea I.P.C.T. de pe Str. Tudor Arghezi nr. 21 este una dintre lucrările cheie ale arhitecturii noastre moderne de după cel de-al Doilea Război Mondial și un excelent exemplu de arhitectură metropolitană. Colectivul de arhitecți condus de Leon Garcia a ridicat-o în anul 1966 într-o locație proeminentă și semnificativă din punct de vedere istoric: în centrul Bucureștiului.

Clădirea echilibrată în formă și proporții a arhitectului Garcia a adus o contribuție semnificativă la arhitectura românească de mare calitate urbană, într-un limbaj istoric clar și moderat, și chiar a marcat punctul de cotitură al modelelor arhitecturale din România postbelică. Integrând caracteristicile structurale și spațiale ale perioadei interbelice,  edificiul este dedicat percepției spațiale a cubului. Cu fațadele din panouri prefabricate cu exteriorul în textura betonului aparent, extrem de impunător, dar și transparent prin golurile ferestrelor, clădirea are o importanță arhitecturală deosebită dincolo de aspectul urban. Interiorul are șapte nivele, cu zone funcționale proiectate diferit, acces primitor și scări spațioase, în conformitate cu funcția sa de clădire administrativă situată central. Arhitecții reușiseră să construiască una dintre cele mai semnificative clădiri administrative din România: funcțională, transparentă, cu o mare ușurință tectonică. Este o mărturie indispensabilă, și nu doar pentru locuitorii din București.

Schimbările care sunt acum în proces de execuție vor desfigura și distruge clădirea, necorespunzând arhitecturii autentice și ignorând istoria modernismului socialist.

Având în vedere importanța istorică, poziția urbană expusă și valoarea artistică, susținem cu insistență toate eforturile pentru conservarea și conversia corectă a clădirii. Vă rugăm, domnule ministru, domnilor primari ca împreună cu toți factorii responsabili, să vă opuneți pierderii iminente a unui monument important la nivel național.

Iar pentru a preveni pe viitor situații precum cea semnalată mai sus, vă supunem spre analiză o listă cu obiective arhitecturale și monumente de artă de for public din perioada postbelică aflate într-o stare avansată de degradare sau în proces de reabilitare inadecvată.

 

Restaurant Neon, Eforie Nord

– stare avansată de degradare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurantul-neon/

Restaurant Casino, Mangalia

– anexe parazitare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurant-cazino/

 

Restaurant Ulmul, București

– stare avansată de degradare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/restaurant-ulmul-azi-spalatorie-auto/

 

Centrul Comercial Mercur, Cluj Napoca

– anexe parazitare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/complexul-comercial-mercur/

 

Cinema Flamura, București

– stare avansată de degradare

https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/cinema-flamura-bucuresti/

 

Cinema Giulești, București

– stare avansată de degradare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/cinema-giulesti-bucuresti/

Institutul de Matematică, București

– lucrare în relief din beton vandalizată

https://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/08/21/institutul-de-matematica-simion-stoilow-academia-romana/

 

Policlinica Vitan, București

– stare avansată de degradare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/01/policlinica-vitan/

– lucrare de mozaic acoperită de noile compartimentări  1.

http://socmonumentalart.com/item/mozaic-decorativ-pe-peretele-salii-de-asteptare-a-serviciilor-de-balneofizioterapie-si-radiologie-policlinica-vitan/

– lucrare de mozaic acoperită de noile compartimentări 2.

http://socmonumentalart.com/item/panoul-decorativ-de-mozaic-in-holul-principal-al-policlinicii-vitan/

Centrala Termică Mărășesti 9-10, București

– reabilitare inadecvată

– anexe parazitare

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/04/centrala-termica-marasesti-9-10/

Turnul fostei  întreprinderii de utilaj chimic Grivița Roșie

– stare avansată de degradare

 

http://romd.socialistmodernism.com/index.php/2018/11/04/intreprinderea-de-utilaj-chimic-grivita-rosie/

Cu stimă,

 

Președinte

arh. Dumitru RUSU

BACU (Birou pentru Arta si Cercetare Urbană)

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt